Echipa

Echipa de cercetare a proiectului este compusă din:

Conf.dr. Adrian Asănică - Director de proiect
Dr.ing. Valerica Tudor - Postdoctorand
Drd.ing. Alexandra (Dobrinoiu) Bădescu - Doctorand
Drd.ing. Marian Mădălin Slav - Doctorand
Ing. Mihail Ungurenuș - Masterand
Ing. Violeta Zolotoi – Masterand
Ing. Alexandru Rica Iacob – Masterand
Ing. Livia Perojuc – Masterand