Planul de realizare pe etape

Etapa 1 -31/12/2015 cu 90.000,00

Obiectiv 1.1- Elaborarea modelului experimental pe baza studiului cu privire la nivelul cunoașterii în domeniul arbuștilor fructiferi

Activitate 1.1.1- Studiu cu privire la nivelul actual al cunoașterii în cultura afinului, coacăzului, aroniei si goji

Activitate 1.1.2- Stabilirea variantelor și proiectarea modelului experimental

Rezultate livrate pe etapa 1: Raport de etapă privind documentarea și elaborarea modelului experimental

 

Etapa 2- 31/12/2016 cu 273.125,00

Obiectiv 2.1- Experimentarea sistemelor de conducere la arbuștii fructiferi (goji, aronia, afin și coacăz)

Activitate 2.1.1- Formarea coroanelor la goji, aronia, afin și coacăz și aplicarea diferitelor metode de tăiere

Activitate 2.1.2- Înregistrarea parametrilor biometrici

 

Obiectiv 2.2- Testarea unor metode noi de cultivare a afinului în container, în câmp și spații protejate

Activitate 2.2.1- Evaluarea comportării plantelor de afin în diferite sisteme de cultură

Activitate 2.2.2- Monitorizarea proceselor fiziologice la afin în raport cu sistemul de cultură

 

Obiectiv 2.3- Ameliorarea la goji prin lucrări de hibridare

Activitate 2.3.1- Obținerea de fructe hibride

Activitate 2.3.2- Evaluarea unor biotipuri de goji

Rezultate livrate pe etapa 2: Raport de experimentare: 1 lucrare ISI + 1 lucrare BDI

 

Etapa 3- 30/09/2017 cu 175.075,00

Obiectiv 3.1- Testarea compatibilității la altoire a plantelor de afin și goji

Activitate 3.1.1- Altoirea plantelor de goji și afin

Activitate 3.1.2- Observații cu privire la răspunsul plantelor la altoire

 

Obiectiv 3.2- Experimentarea sistemelor de conducere la arbuștii fructiferi (goji, aronia, afin și coacăz)

Activitate 3.2.1- Formarea coroanelor la goji, aronia, afin și coacăz și aplicarea diferitelor metode de tăiere

Activitate 3.2.2- Înregistrarea parametrilor biometrici

 

Obiectiv 3.3- Testarea unor metode noi de cultivare a afinului în container, în câmp și spații protejate

Activitate 3.3.1- Evaluarea comportării plantelor de afin în diferite sisteme de cultură

Activitate 3.3.2- Elaborarea unui calcul de eficiență economică a afinului în funcție de sistemul de cultură

 

Obiectiv 3.4- Ameliorarea la goji prin lucrări de hibridare

Activitate 3.4.1- Evaluarea biotipurilor de goji

Activitate 3.4.2- Elaborarea unei fișe de descriptori pentru goji

Activitate 3..3- Întocmirea documentației pentru cererea de testare/brevetare la goji

Rezultate livrate pe etapa 3: Raport de experimentare: 1 lucrare ISI + 2 lucrări BDI + 1 cerere testare/brevetare goji + 1 broșură / CD diseminare rezultate + 1 workshop